APG verkoopt Inadmin aan RiskCo


29 mar 2018

APG Groep zal Inadmin, de dochter voor ‘defined contribution’ pensioenadministratie, verkopen aan RiskCo. De activiteiten van Inadmin passen niet langer bij de strategische koers van APG. RiskCo zal alle activiteiten van Inadmin overnemen. Een overeenkomst voor deze transactie is op vrijdag 23 maart getekend. Afronding wordt verwacht in mei, na goedkeuring door de relevante instanties.

RiskCo, opgericht in 2005, ontwikkelt systemen voor het managen van lange termijn, complexe administraties zoals die van pensioenfondsen en levensverzekeraars. Aanvankelijk verkocht de onderneming deze oplossingen aan pensioenfondsen en verzekeringsadministratiekantoren.

Wim Henk Steenpoorte, COO lid van de Raad van Bestuur van APG: wij zijn blij deze transactie te kunnen aankondigen want die zal leiden tot een solide en vooruitstrevende onderneming. Dit is goed voor de klanten en medewerkers van Inadmin. APG zal doorgaan met het bedienen van zijn grote pensioenfondsklanten met topklasse en innovatieve oplossingen voor investeringen en administratieve oplossingen. Als gevolg van deze transactie zullen geen ontslagen vallen. Standplaats blijft Amsterdam.

Over RiskCo

RiskCo ontwikkelt systemen voor het managen van complexe, lange-termijn administraties van pensioenfondsen en levensverzekeraars en positioneert zich als het ‘high-tech, low-cost’ alternatief voor eigen pensioenadministraties. RiskCo heeft de kosten voor het onderhouden van deze complexe, steeds veranderende administraties omlaag gebracht door het toepassen van zijn eigen software en architectuur en door 100% transparantie te realiseren. Dit zorgt voor snellere analyses, eenvoudigere compliance-verslaglegging en betere voorspellingen.

RiskCo heeft 90 medewerkers en heeft kantoren in Nederland, Canada en Portugal.

Kijk voor meer informatie op www.riskco.nl

Over APG Groep NV

APG is de grootste pensioenuitvoerder van Nederland en verzorgt met circa 3.000 medewerkers bestuursadvisering, asset management, pensioenadministratie, pensioencommunicatie en werkgeversdiensten. APG voert deze werkzaamheden uit namens (pensioen)fondsen en werkgevers in de sectoren onderwijs, overheid, bouw, schoonmaak en glazenwassers, woningcorporaties, energie- en nutsbedrijven, sociale werkvoorziening en medisch specialisten. Voor de (pensioen)fondsen in deze sectoren beheert APG 475 miljard euro (januari 2018) pensioenvermogen. APG werkt voor ongeveer 40.000 werkgevers en verzorgt het pensioen voor één op de vijf gezinnen in Nederland (circa 4,5 miljoen deelnemers). APG heeft vestigingen in Heerlen, Amsterdam, Brussel, New York en Hong Kong.

Kijk voor meer informatie op www.apg.nl