Pensioenstelsel

  De maatschappij is aan het veranderen. We worden ouder, de demografische opbouw wijzigt en er komen meer zelfstandigen. Het Nederlandse pensioenstelsel is één van de beste in de wereld en dat willen we graag zo houden. Toch vraagt de gewijzigde maatschappij om een gewijzigd pensioenproduct. Inadmin kan u ondersteunen in het samenstellen en administreren van goede moderne pensioenen in zowel de 2e als 3e pijler.

  Meer over Inadmin ? >> lees meer

Marktspelers

  Voor efficiënte pensioenuitvoering is nauwe samenwerking tussen pensioeninstellingen, vermogensbeheerders, verzekeraars en pensioenadministrateurs noodzakelijk. Inadmin maakt dit mogelijk door alle marktpartijen samen te brengen op haar geavanceerde open platform voor pensioenadministratie. Innovatief, flexibel, betaalbaar en betrouwbaar, maar vooral uniek voor de pensioenmarkt.

  Wat biedt Inadmin? >> lees meer

Innovatieve oplossingen

  Er worden hogere eisen gesteld aan transparantie. Het toezicht verscherpt. Multinationals worstelen met de uitvoering van internationale regelingen. En deelnemers eisen en krijgen steeds meer keuzevrijheid. Alles bij elkaar een hele uitdaging voor bestuurders van pensioenfondsen, premie pensioeninstellingen en verzekeraars. Dit vraagt om andere pensioenoplossingen.

  Welke oplossingen? >> lees meer

Contact

  Inadmin is een administratieve dienstverlener met stevige wortels in de pensioenwereld. De diensten van Inadmin bieden vele voordelen met behoud van zekerheden. Heeft u vragen of wilt u van gedachte wisselen over innovatieve oplossingen en mogelijkheden, neem dan contact op met:

  Renée Bies
  Associate Director Inadmin
  renee.bies@inadmin.nl
  +31 (0)6 2360 2404

APG verkoopt Inadmin aan RiskCo

  APG Groep zal Inadmin, de dochter voor ‘defined contribution’ pensioenadministratie, verkopen aan RiskCo. De activiteiten van Inadmin passen niet langer bij de strategische koers van APG. RiskCo zal alle activiteiten van Inadmin overnemen. Een overeenkomst voor deze transactie is op vrijdag 23 maart getekend. Afronding wordt verwacht in mei, na goedkeuring door de relevante instanties. Lees meer