Pensioenstelsel

  De maatschappij is aan het veranderen. We worden ouder, de demografische opbouw wijzigt en er komen meer zelfstandigen. Het Nederlandse pensioenstelsel is één van de beste in de wereld en dat willen we graag zo houden. Toch vraagt de gewijzigde maatschappij om een gewijzigd pensioenproduct. Inadmin kan u ondersteunen in het samenstellen en administreren van goede moderne pensioenen in zowel de 2e als 3e pijler.

  Meer over Inadmin ? >> lees meer

Marktspelers

  Voor efficiënte pensioenuitvoering is nauwe samenwerking tussen pensioeninstellingen, vermogensbeheerders, verzekeraars en pensioenadministrateurs noodzakelijk. Inadmin maakt dit mogelijk door alle marktpartijen samen te brengen op haar geavanceerde open platform voor pensioenadministratie. Innovatief, flexibel, betaalbaar en betrouwbaar, maar vooral uniek voor de pensioenmarkt.

  Wat biedt Inadmin? >> lees meer

Innovatieve oplossingen

  Er worden hogere eisen gesteld aan transparantie. Het toezicht verscherpt. Multinationals worstelen met de uitvoering van internationale regelingen. En deelnemers eisen en krijgen steeds meer keuzevrijheid. Alles bij elkaar een hele uitdaging voor bestuurders van pensioenfondsen, premie pensioeninstellingen en verzekeraars. Dit vraagt om andere pensioenoplossingen.

  Welke oplossingen? >> lees meer

Contact

  Inadmin is een administratieve dienstverlener met stevige wortels in de pensioenwereld. De diensten van Inadmin bieden vele voordelen met behoud van zekerheden. Heeft u vragen of wilt u van gedachte wisselen over innovatieve oplossingen en mogelijkheden, neem dan contact op met:

  Renée Bies
  Associate Director Inadmin
  renee.bies@inadmin.nl
  +31 (0)6 2360 2404

LifeSight, mede door Inadmin, mogelijk voor kleinere werkgevers

  Annemiek Vollenbroek, bestuurder van LifeSight, en Inadmin-directeur Rik Douwes Door de samenwerking met pensioenadministrateur Inadmin komt het product van LifeSight (voorheen Towers Watson PPI) ook binnen het bereik van kleinere bedrijven. LifeSight lift mee op de schaalvoordelen die APG-dochter Inadmin biedt. Annemiek Vollenbroek, bestuurder van LifeSight, en Inadmin-directeur Rik Douwes vertellen over hun samenwerking in LifeSight Magazine van 12 september. Lees meer