Inadmin biedt een geavanceerd open administratieplatform.

Open administratieplatform

  Inadmin biedt met het open administratieplatform:

  • Contracten- en rechtenadministratie: dit is het hart van de administratie. Hierin liggen alle gegevens vast van de deelnemer: hun werkgever, de pensioeninstelling van het pensioencontract, hun individuele- en gezinsdetails.
  • Unitadministratie: dit is een onderdeel van de beleggingsadministratie waarbij per deelnemer een eigen unieke beleggingsrekening wordt aangehouden waarin bijvoorbeeld de individuele lifecycle beleggingen zichtbaar zijn.
  • Verzekeringsadministratie: hierin worden de aanspraken voor biometrische risico’s zoals, weduwe- en wezenpensioen, arbeidsongeschiktheid en ANW hiaten geadministreerd en de premies berekend.
  • Financiële administratie: hier ligt de verantwoordelijkheid voor de juiste incasso’s, aanmaningen, uitbetalingen en het grootboek.

Pensioeninstellingen

  Inadmin geeft toegang tot haar door en door beproefde administratiesysteem. Dit open administratieplatform biedt de volgende voordelen:

  • rekenfunctionaliteiten en werkvoorraadbeheer maximaal geïntegreerd;
  • volledig gericht op berekening en uitvoering van pensioenregelingen;
  • realtime bijwerking van wijzigingen nauwkeurig, accuraat en transparant;
  • valuta naar keuze voor berekening van buitenlandse pensioenen;
  • verschillende regelingen draaien op hetzelfde platform;
  • administratie, communicatie en rapportage onder eigen identiteit;
  • gebruik van verschillende verzekeringsproducten en beleggingsconstructies;
  • waarborg van continuïteit en beheersbare kosten door schaalgrootte. 

Vermogensbeheerders

  Pensioenvermogensopbouw en pensioenbeleggingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar de dynamiek van de markten staat soms haaks op de doelstellingen. Inadmin helpt u voldoen aan de zorgplicht voor deelnemers met administratieve, strategische en actuariële specialisten. Bijvoorbeeld om vorm te geven aan lifecycle- en iCPPI producten, garantieregelingen of ‘managed defined contribution’ oplossingen. Omdat orders zoveel mogelijk gecombineerd naar de beurs worden gestuurd, blijven de transactiekosten extra laag. Met Inadmin stippelt u een goede koers uit en houdt u zelf het roer in handen. 

Verzekeraars

  Een aanvullende levensverzekering maakt steeds vaker deel uit van pensioenregelingen. Ook op dit gebied gelden nieuwe administratieve regels en normen. U bepaalt of u Inadmin inzet in de volle breedte of alleen op bepaalde deelgebieden. De basis hiervoor is het Inadmin open pensioenplatform. Dit administratiesysteem ondersteunt zowel de defined contribution (DC)-regelingen van PPI’s als verzekerde pensioenregelingen. De administratie van de verzekeringsproducten is in de meeste gevallen volgens het flexibele ‘Universal Life’ principe. Hierbij is de premie afhankelijk van de waarde van de beleggingen in de polis. U kiest in ieder geval altijd zelf uit de verzekeraars en grondslagen voor waardering. Inadmin biedt ook kennis en expertise voor de ontwikkeling en distributie van nieuwe verzekeringsproducten.