Inadmin biedt een geavanceerd open administratieplatform.

ISAE Certificering

    Toezichthouders en opdrachtgevers wensen heldere verantwoording en inzicht in de beheersing van de activiteiten die zijn uitbesteed aan Inadmin en in de risico’s die samenhangen met het voeren van de pensioenadministratie. Het onafhankelijke oordeel van een deskundige partij over de kwaliteit van en de wijze waarop Inadmin processen beheerst, geeft invulling hieraan. Inadmin heeft daartoe het Assurance rapport van onafhankelijke accounting ISAE 3402 type II laten uitvoeren.

    Dit Assurance rapport toont aan dat Inadmin een getrouw beeld geeft over de beheersmaatregelen en de werking hiervan. Ook zijn de beschreven beheersmaatregelen in opzet, bestaan en werking toereikend om de opgenomen controledoelen te bereiken. Inadmin voldoet met het opstellen van dit ISAE 3402 rapport type II aan de uitbestedingsrichtlijn van De Nederlandsche Bank.

    Meer informatie over ISAE