Inadmin biedt een geavanceerd open administratieplatform.

Visie en missie

    Visie

    De pensioenwereld verandert snel. De uitvoeringskosten moeten omlaag. Er worden hogere eisen gesteld aan transparantie. Het toezicht verscherpt. Multinationals worstelen met de uitvoering van internationale regelingen. De pensioenopbouw wordt afgetopt en verlaagd. En deelnemers eisen en krijgen steeds meer keuzevrijheid in Europa. Daarnaast neemt het aantal zzp’ers toe en zijn zij op zoek naar een mogelijkheid om hun kosten in combinatie met veel flexibiliteit beheersbaar te houden. Tevens wordt voorzien dat pensioenfondsen de excedent DC-regeling willen aanvullen.  

    Missie

    Inadmin gelooft in een sterk Europees gerichte uitvoering van pensioenadministratie dat gebaseerd is op collectieve verwerking en mogelijkheden biedt voor individuele afspraken en persoonlijke keuzes. Inadmin brengt premie pensioeninstellingen (PPI’s), (ondernemings)pensioenfondsen, vermogensbeheerders en verzekeraars samen op haar geavanceerde open administratieplatform.